در حال بارگذاری ...
در حال بارگذاری ...

فناوری در مدیریت زنجیره تامین و توزیع کالاها

فن آوا سیستم در یک نگاه

چشم انداز

با استعانت از خداوند قادر متعال، شرکت فن آوا سیستم در افق ۱۴۰۵ هجری خورشیدی شرکتی است با توان و دانش موثر روزآمد علمی و عملیاتی زنجیره های تامین تا مصرف، دارای مرجعیت و قطب علمی، اجرایی، پژوهشی، ترویجی، آموزشی و مدیریت دانش در حوزه زنجیره های تامین تا مصرف(SCM) و تامین مالی (SCF) با تراز اول ملی و منطقه ای

فن آواسیستم

شرکت فن‌آوا سیستم با هدف ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه‌های طراحی سامانه‌های کاربردی و خدمات رایانه‌ای و با هدف ارائه راه‌حل‌های جامع برای تسهیل تجارت، حمل و نقل، تامین مالی با ارائه سرویس‌های یکپارچه‌سازی کاربردها / اطلاعات سازمانی (EA/ELL)، خدمات اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اسناد تجاری و رسمی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۴۰۱ به منظور ارائه خدمات مدیریت هوشمند زنجیره های تامین تا مصرف (SCM) و تامین مالی زنجیره ای (SCF) فعالیت و خدمت جدیدی را تعریف و راه‌اندازی نمود. تبدیل شدن به ” قدرت برتر علمی و اجرایی در حوزه زنجیره‌های تامین تا مصرف(SCM) و تامین مالی(SCF) در طراز جهانی” سرلوحه تمام برنامه ها و اقدامات این شرکت می باشد.

اهداف کلان
  • طراحی، مدیریت، اجرا، پیاده سازی، نظارت، مشاوره کارشناسی و راهبری پروژه های SCM/SCF در سطح کشور
  • فرهنگ سازی، توسعه و ترویج مبانی علمی و پژوهشی SCM/SCFدر کشور.
  • انجام مطالعات و پژوهش های علمی حوزه SCM/SCF.
  • هماهنگی و هم افزایی مجموعه های فعال در حوزه SCM/SCF
  • ایده پردازی و پرورش افکار و طرح های نوآورانه در حوزه SCM/SCF

فن آوا سیستم در یک نگاه

 فن آواسیستم

شرکت فن‌آوا سیستم با هدف ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه‌های طراحی سامانه‌های کاربردی و خدمات رایانه‌ای و با هدف ارائه راه‌حل‌های جامع برای تسهیل تجارت، حمل و نقل، تامین مالی با ارائه سرویس‌های یکپارچه‌سازی کاربردها / اطلاعات سازمانی (EA/ELL)، خدمات اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اسناد تجاری و رسمی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۴۰۱ به منظور ارائه خدمات مدیریت هوشمند زنجیره های تامین تا مصرف (SCM) و تامین مالی زنجیره ای (SCF) فعالیت و خدمت جدیدی را تعریف و راه‌اندازی نمود. تبدیل شدن به ” قدرت برتر علمی و اجرایی در حوزه زنجیره‌های تامین تا مصرف(SCM) و تامین مالی(SCF) در طراز جهانی” سرلوحه تمام برنامه ها و اقدامات این شرکت می باشد.

  چشم انداز
با استعانت از خداوند قادر متعال، شرکت فن آوا سیستم در افق ۱۴۰۵ هجری خورشیدی شرکتی است با توان و دانش موثر روزآمد علمی و عملیاتی زنجیره های تامین تا مصرف، دارای مرجعیت و قطب علمی، اجرایی، پژوهشی، ترویجی، آموزشی و مدیریت دانش در حوزه زنجیره های تامین تا مصرف(SCM) و تامین مالی (SCF) با تراز اول ملی و منطقه ای
  اهداف ما
  • طراحی، مدیریت، اجرا، پیاده سازی، نظارت، مشاوره کارشناسی و راهبری پروژه های SCM/SCF در سطح کشور
  • فرهنگ سازی، توسعه و ترویج مبانی علمی و پژوهشی SCM/SCFدر کشور.
  • انجام مطالعات و پژوهش های علمی حوزه SCM/SCF.
  • هماهنگی و هم افزایی مجموعه های فعال در حوزه SCM/SCF
  • ایده پردازی و پرورش افکار و طرح های نوآورانه در حوزه SCM/SCF

تازه ترین اخبار فن آوا سیستم

مشتریان و همکاران فن آوا سیستم

مشتریان و همکاران فن آوا سیستم