زنجیره تامین محصولات کشاورزی-کردستان-فن آوا سیستم

ستکاوا عهده‌دار زنجیره تامین محصولات کشاورزی کردستان شد

جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان برعهده ستکاوا گذاشت. امضاء توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان برعهده ستکاوا گذاشته شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حضور پیمان اسکندری مدیرکل جهادکشاورزی استان و حمیدرضا کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان کردستان به امضاء طرفین رسید.

پیش از این توزیع مرغ منجمد، گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استان‌های کشور از جمله تهران، البرز و گلستان توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.


راه اندازی سامانه ستکاوا در استان گلستان

ارسال دیدگاه

زنجیره تامین محصولات کشاورزی-کردستان-فن آوا سیستم

ستکاوا عهده‌دار زنجیره تامین محصولات کشاورزی کردستان شد

جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان برعهده ستکاوا گذاشت. امضاء توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان برعهده ستکاوا گذاشته شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حضور پیمان اسکندری مدیرکل جهادکشاورزی استان و حمیدرضا کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان کردستان به امضاء طرفین رسید.

پیش از این توزیع مرغ منجمد، گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استان‌های کشور از جمله تهران، البرز و گلستان توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.


راه اندازی سامانه ستکاوا در استان گلستان

ارسال دیدگاه