setkava. جهاد تهران

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز مرحله دوم اجرای طرح هوشمند سازی اقلام پروتئینی در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری در جلسه امنیت غذایی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار داشت: پس از توزیع موفق گوشت مرغ منجمد و گرم از طریق سامانه تامین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) با هدف حذف واسطه ها، مرحله بعدی این طرح با رصد زنجیره تولید مرغ از مبدا در استان تهران آغاز می شود.

وی ادامه داد: براساس این طرح، روند توزیع از مرغداری های تولیدکننده مرغ زنده براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سماسط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) آغاز و هر مرغدار میزان مرغ زنده آماده عرضه به کشتارگاه را به صورت منظم در سامانه مذکور بار گذاری و کشتارگاه های استان تهران نیز میزان مرغ مورد نیاز خود را براساس ظرفیت پروانه خریداری و با رعایت مسائل بهداشتی کالا را به مراکز عمده توزیع ارسال و واحدهای صنفی نیز اقدام به تهیه و عرضه به مشتری می کنند.

برادری تاکید کرد: در این مرحله، زنجیره اقلام پروتئینی اجرایی می‌شود که به این ترتیب زنجیره های تولید مرغ از جوجه یک روزه تا بازار در سامانه ستکاوا بارگذاری می‌شود و می‌توان رصدکاملی بر زنجیره تولید تا توزیع داشت.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دراین طرح درابتدا تمرکز برروی توزیع هوشمند مرغ وگوشت منجمد از سردخانه تا مراکز فروش بوده و در حال حاضر در تلاشیم تا این زنجیره کامل شود و از مزرعه تا سفره را در بر گیرد.

جهاد کشاورزی

ارسال دیدگاه

setkava. جهاد تهران

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از آغاز مرحله دوم اجرای طرح هوشمند سازی اقلام پروتئینی در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، جبرئیل برادری در جلسه امنیت غذایی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان و سایر اعضا برگزار شد، اظهار داشت: پس از توزیع موفق گوشت مرغ منجمد و گرم از طریق سامانه تامین و توزیع کالاهای اساسی (ستکاوا) با هدف حذف واسطه ها، مرحله بعدی این طرح با رصد زنجیره تولید مرغ از مبدا در استان تهران آغاز می شود.

وی ادامه داد: براساس این طرح، روند توزیع از مرغداری های تولیدکننده مرغ زنده براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سماسط (سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور) آغاز و هر مرغدار میزان مرغ زنده آماده عرضه به کشتارگاه را به صورت منظم در سامانه مذکور بار گذاری و کشتارگاه های استان تهران نیز میزان مرغ مورد نیاز خود را براساس ظرفیت پروانه خریداری و با رعایت مسائل بهداشتی کالا را به مراکز عمده توزیع ارسال و واحدهای صنفی نیز اقدام به تهیه و عرضه به مشتری می کنند.

برادری تاکید کرد: در این مرحله، زنجیره اقلام پروتئینی اجرایی می‌شود که به این ترتیب زنجیره های تولید مرغ از جوجه یک روزه تا بازار در سامانه ستکاوا بارگذاری می‌شود و می‌توان رصدکاملی بر زنجیره تولید تا توزیع داشت.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، دراین طرح درابتدا تمرکز برروی توزیع هوشمند مرغ وگوشت منجمد از سردخانه تا مراکز فروش بوده و در حال حاضر در تلاشیم تا این زنجیره کامل شود و از مزرعه تا سفره را در بر گیرد.

جهاد کشاورزی

ارسال دیدگاه