امضاء تفاهمنامه همکاری با صندوق صنایع -فن آوا سیستم

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

امضاء تفاهمنامه همکاری با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

تفاهم نامه همکاری بین گروه فن آوا و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منعقد شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، طی جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۷ آذرماه سالجاری، گروه فن آوا و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت صمت در راستای گسترش تعاملات تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند. در این تفاهم‌نامه، امکان صدور ضمانت‌نامه خرید اعتباری (تعهد پرداخت) برای تسهیل دسترسی صنایع کوچک در سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی آوا مورد تایید قرار گرفت.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه دکترمحمد حسین مقیسه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: انتقادی که همواره به نظام بانکی کشور می‌توان وارد دانست کند بودن تامین مالی بخش تولید است ولی همه چالش اینجا نیست.

وی افزود: مدل‌های تامین مالی در دنیا تغییر کرده و دیگر واحدهای تولیدی مستقیما به بانک‌ها برای تامین مالی مراجعه نمی‌کنند. بنابراین نیاز به توسعه مدل‌های دیگری برای نجات بخش صنعت ضروری می‌باشد که گروه فن آوا در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام داده و پیش قدم شده است.

در ادامه دکتر مردانی شهربابک مدیرعامل گروه فن آوا در خصوص اقدامات این گروه در خصوص حل مشکلات اساسی کشور بیان داشت: ما در گروه فن آوا به دنبال حل مسائل اساسی کشور هستیم و با محور قرار دادن فناوری اطلاعات به پیاده‌سازی پلتفرم‌ها و سامانه‌هایی برای ساماندهی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور پرداختیم.

وی افزود: هم اکنون علاوه بر پلتفرم مدیریت زنجیره تامین و توزیع مرغ منجمد و گرم در سایر کالاهای اساسی کشور نیز ورود کردیم که بزودی اخبار آن را به اطلاع مردم خوب کشورمان خواهیم رساند و امیدواریم با همکاری مشترک با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، مشکلات واحدهای تولیدی کوچک در تامین منابع مالی برای تولید را حل کنیم.

ارسال دیدگاه

امضاء تفاهمنامه همکاری با صندوق صنایع -فن آوا سیستم

صندوق ضمانت سرمایه گذاری

امضاء تفاهمنامه همکاری با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

تفاهم نامه همکاری بین گروه فن آوا و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک منعقد شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، طی جلسه‌ای در روز دوشنبه مورخ ۷ آذرماه سالجاری، گروه فن آوا و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک وابسته به وزارت صمت در راستای گسترش تعاملات تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند. در این تفاهم‌نامه، امکان صدور ضمانت‌نامه خرید اعتباری (تعهد پرداخت) برای تسهیل دسترسی صنایع کوچک در سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی آوا مورد تایید قرار گرفت.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه دکترمحمد حسین مقیسه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اظهار کرد: انتقادی که همواره به نظام بانکی کشور می‌توان وارد دانست کند بودن تامین مالی بخش تولید است ولی همه چالش اینجا نیست.

وی افزود: مدل‌های تامین مالی در دنیا تغییر کرده و دیگر واحدهای تولیدی مستقیما به بانک‌ها برای تامین مالی مراجعه نمی‌کنند. بنابراین نیاز به توسعه مدل‌های دیگری برای نجات بخش صنعت ضروری می‌باشد که گروه فن آوا در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام داده و پیش قدم شده است.

در ادامه دکتر مردانی شهربابک مدیرعامل گروه فن آوا در خصوص اقدامات این گروه در خصوص حل مشکلات اساسی کشور بیان داشت: ما در گروه فن آوا به دنبال حل مسائل اساسی کشور هستیم و با محور قرار دادن فناوری اطلاعات به پیاده‌سازی پلتفرم‌ها و سامانه‌هایی برای ساماندهی زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی کشور پرداختیم.

وی افزود: هم اکنون علاوه بر پلتفرم مدیریت زنجیره تامین و توزیع مرغ منجمد و گرم در سایر کالاهای اساسی کشور نیز ورود کردیم که بزودی اخبار آن را به اطلاع مردم خوب کشورمان خواهیم رساند و امیدواریم با همکاری مشترک با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری، مشکلات واحدهای تولیدی کوچک در تامین منابع مالی برای تولید را حل کنیم.

ارسال دیدگاه