روز ملی فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

به مناسبت ۲۲تیر روز ملی فناوری اطلاعات، مهندس حمیدرضا کاووسی مدیرعامل شرکت فن آواسیستم در یادداشتی بیان کرد:

جهان با سرعت چشم‌گیری به سوی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیش‌می‌رود و زمینه‌های حکمرانی هوشمند مبتنی بر فناوری، روز به روز توسعه یافته و بخش‌های بیشتر و جدیدتری از زندگی مردم را در بر می‌گیرد.

استفاده گسترده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در تعاملات بانکی، حمل ‌و نقل، ارتباطات، خدمات شهری و … فضا را برای حکمرانی هوشمند افزایش داده و غفلت و جا ماندن از این حرکت پرشتاب چالش‌های زندگی و حکمرانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

روز فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

روز ملی فناوری اطلاعات

عدالت و ارائه خدمات به صورت عزتمندانه، مدیریت شده، پایدار، پیوسته، روزآمد، سریع و امن همواره از ایده‌آل‌های مورد نظر مردم و حاکمان بوده و هست و این مهم امروز به کمک ظرفیت‌ بی‌بدیل فناوری اطلاعات در قالب مدیریت زنجیره‌های تامین تا مصرف کالاها و خدمات SCM/SCF میسر شده است.

سامانه‌ها و سکوهای مدیریت زنجیره تامین با پوشش دادن همه فعالان هر محصول یا خدمت از مرحله تامین تا توزیع و تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی امکان حکمرانی شایسته بر چرخه‌ها، بهره‌وری حداکثری‌، حذف عوامل و مراحل زائد و ثبات‌ پایداری و پیوستگی در ارائه خدمت را فراهم می‌نماید.

روز ملی فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

روز ملی فناوری اطلاعات

شرکت فن‌آواسیستم با عزم وارده جدی در تعامل با دولت، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنعتی و سایر دست‌اندرکاران گام‌های ارزشمندی برای پیاده‌سازی زنجیره‌های تامین تا مصرف کالاهای پرمصرف برداشته و توسعه این امکان ارزشمند به همه حوزه‌ها به ویژه اکثریت محصولات کشاورزی، محصولات سلامت محور و کالاهای صنعتی و … را به عنوان چشم انداز آینده و اهداف راهبردی در نظر دارد.

امید است با حمایت‌های دولت، همکاری بخش‌های خصوصی، مردم و مطالبه جدی عموم هم‌وطنان این آینده زیبا به زودی برای همه مردم ایران رقم بخورد.

روز ملی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات محرک کلیدی SCM

ستکاوا: سامانه تامین و توزیع آوا

ارسال دیدگاه

روز ملی فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

به مناسبت ۲۲تیر روز ملی فناوری اطلاعات، مهندس حمیدرضا کاووسی مدیرعامل شرکت فن آواسیستم در یادداشتی بیان کرد:

جهان با سرعت چشم‌گیری به سوی بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به پیش‌می‌رود و زمینه‌های حکمرانی هوشمند مبتنی بر فناوری، روز به روز توسعه یافته و بخش‌های بیشتر و جدیدتری از زندگی مردم را در بر می‌گیرد.

استفاده گسترده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در تعاملات بانکی، حمل ‌و نقل، ارتباطات، خدمات شهری و … فضا را برای حکمرانی هوشمند افزایش داده و غفلت و جا ماندن از این حرکت پرشتاب چالش‌های زندگی و حکمرانی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

روز فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

روز ملی فناوری اطلاعات

عدالت و ارائه خدمات به صورت عزتمندانه، مدیریت شده، پایدار، پیوسته، روزآمد، سریع و امن همواره از ایده‌آل‌های مورد نظر مردم و حاکمان بوده و هست و این مهم امروز به کمک ظرفیت‌ بی‌بدیل فناوری اطلاعات در قالب مدیریت زنجیره‌های تامین تا مصرف کالاها و خدمات SCM/SCF میسر شده است.

سامانه‌ها و سکوهای مدیریت زنجیره تامین با پوشش دادن همه فعالان هر محصول یا خدمت از مرحله تامین تا توزیع و تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی امکان حکمرانی شایسته بر چرخه‌ها، بهره‌وری حداکثری‌، حذف عوامل و مراحل زائد و ثبات‌ پایداری و پیوستگی در ارائه خدمت را فراهم می‌نماید.

روز ملی فناوری اطلاعات-فن آوا سیستم

روز ملی فناوری اطلاعات

شرکت فن‌آواسیستم با عزم وارده جدی در تعامل با دولت، بخش خصوصی، اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنعتی و سایر دست‌اندرکاران گام‌های ارزشمندی برای پیاده‌سازی زنجیره‌های تامین تا مصرف کالاهای پرمصرف برداشته و توسعه این امکان ارزشمند به همه حوزه‌ها به ویژه اکثریت محصولات کشاورزی، محصولات سلامت محور و کالاهای صنعتی و … را به عنوان چشم انداز آینده و اهداف راهبردی در نظر دارد.

امید است با حمایت‌های دولت، همکاری بخش‌های خصوصی، مردم و مطالبه جدی عموم هم‌وطنان این آینده زیبا به زودی برای همه مردم ایران رقم بخورد.

روز ملی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات محرک کلیدی SCM

ستکاوا: سامانه تامین و توزیع آوا

ارسال دیدگاه