استان کردستان_ آموزش سامانه ستکاوا

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

با برگزاری جلسات آموزشی در استان کردستان راه اندازی ستکاوا کلید خورد

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

سامانه ستکاوا (سامانه تامین و توزیع کالای اساسی آوای جهاد) روز سه شنبه ۹ خرداد ماه با حضور جمعی از مسئولان پشتیبانی امور دام، اداره بازرگانی غله، مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی، نماینده مدیریت های جهاد کشاورزی استان و مدیریت توسعه بازرگانی در دفتر مدیریت توسعه بازرگانی استان کردستان، با برگزاری جلسات توضیحی و آموزشی راه اندازی و آغاز به کار کرد. راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

به گزارش برند و ارتباطات فن آوا سیستم، در این مراسم که طی دو جلسه برگزار شد، موضوعات و مباحث عرضه کالاهای اساسی و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین از سوی جناب اقای کاووسی مدیریت شرکت فن آوا سیستم آموزش داده شد.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان- فن آوا سیستم

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

در جلسه نخست، ایشان ضمن معرفی سامانه و بررسی آیتم های مربوطه، جلسه را به صورت پرسش و پاسخ مدعوین ادامه داده و به ابهامات و سوالهات پاسخ لازم وکامل داده شد.

جلسه دوم با حضور معاونت امور دام ، کشتارگاه های دام و طیور، اتحادیه های مربوطه و واسطه های بازار عرضه مرغ، همکاران دامپزشکی و سایر مدعوین در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

در ابتدای جلسه جناب آقای کاووسی ضمن معرفی سامانه و پنل مربوط به هر کدام از زیر بخشها ، به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ جامع و کامل را دادند. همچنین ایشان توضیحات و آموزشهای لازم را طی یک جلسه اختصاصی به راهبر سامانه در استان جهت پیاده سازی اولیه سامانه ارائه کردند.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

امضای توافقنامه راه اندازی سامانه ستکاوا در آذربایجان غربی

ارسال دیدگاه

استان کردستان_ آموزش سامانه ستکاوا

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

با برگزاری جلسات آموزشی در استان کردستان راه اندازی ستکاوا کلید خورد

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

سامانه ستکاوا (سامانه تامین و توزیع کالای اساسی آوای جهاد) روز سه شنبه ۹ خرداد ماه با حضور جمعی از مسئولان پشتیبانی امور دام، اداره بازرگانی غله، مدیریت بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی، نماینده مدیریت های جهاد کشاورزی استان و مدیریت توسعه بازرگانی در دفتر مدیریت توسعه بازرگانی استان کردستان، با برگزاری جلسات توضیحی و آموزشی راه اندازی و آغاز به کار کرد. راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

به گزارش برند و ارتباطات فن آوا سیستم، در این مراسم که طی دو جلسه برگزار شد، موضوعات و مباحث عرضه کالاهای اساسی و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین از سوی جناب اقای کاووسی مدیریت شرکت فن آوا سیستم آموزش داده شد.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان- فن آوا سیستم

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

در جلسه نخست، ایشان ضمن معرفی سامانه و بررسی آیتم های مربوطه، جلسه را به صورت پرسش و پاسخ مدعوین ادامه داده و به ابهامات و سوالهات پاسخ لازم وکامل داده شد.

جلسه دوم با حضور معاونت امور دام ، کشتارگاه های دام و طیور، اتحادیه های مربوطه و واسطه های بازار عرضه مرغ، همکاران دامپزشکی و سایر مدعوین در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان برگزار شد.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

در ابتدای جلسه جناب آقای کاووسی ضمن معرفی سامانه و پنل مربوط به هر کدام از زیر بخشها ، به سوالات و ابهامات مدعوین پاسخ جامع و کامل را دادند. همچنین ایشان توضیحات و آموزشهای لازم را طی یک جلسه اختصاصی به راهبر سامانه در استان جهت پیاده سازی اولیه سامانه ارائه کردند.

راه اندازی سامانه ستکاوا در کردستان

امضای توافقنامه راه اندازی سامانه ستکاوا در آذربایجان غربی

ارسال دیدگاه