توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم-فن آوا سیستم

توافق همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قم انجام شد

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قم برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضاء شد.

به گزارش گروه فن آوا، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قم و در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ، با حضور آقای مهندس حاجی رضا مدیر کل جهاد استان و آقای حمید رضا کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم ،توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان قم به امضاء طرفین رسید.

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم-فن آوا سیستم

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

در سال گذشته توزیع مرغ گرم ، منجمد و گوشت منجمد در استان های تهران، گیلان، قزوین، گلستان و البرز در سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

لازم به ذکر است سامانه ستکاوا بعنوان اولین سامانه و پیشرو در راه اندازی زنجیره تامین در کالاهای اساسی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی شناخته شده است. جهت آشنایی بیشتر با این سامانه وارد پروزه های فن آوا سیستم شوید.

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

ارسال دیدگاه

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم-فن آوا سیستم

توافق همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قم انجام شد

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قم برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضاء شد.

به گزارش گروه فن آوا، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قم و در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ، با حضور آقای مهندس حاجی رضا مدیر کل جهاد استان و آقای حمید رضا کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم ،توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان قم به امضاء طرفین رسید.

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم-فن آوا سیستم

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

در سال گذشته توزیع مرغ گرم ، منجمد و گوشت منجمد در استان های تهران، گیلان، قزوین، گلستان و البرز در سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

لازم به ذکر است سامانه ستکاوا بعنوان اولین سامانه و پیشرو در راه اندازی زنجیره تامین در کالاهای اساسی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی شناخته شده است. جهت آشنایی بیشتر با این سامانه وارد پروزه های فن آوا سیستم شوید.

 

توافق همکاری با جهاد کشاورزی استان قم

ارسال دیدگاه