بورس مرغ گرم ستکاوا-فن آوا سیسستم

راه اندازی بازار جدید بورس مرغ گرم ستکاوا در استان گیلان

بازار جدید مرغ گرم سامانه ستکاوا (سامانه تامین و توزیع کالای اساسی آوا) در روز ۱۲ مرداد ماه با حضور جناب دکتر جواد زاده مسرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع استان، جناب دکتر خانکشی پور مدیرتعاونی کشتارگران و آقای مهدی پور نماینده اتحادیه مرغداران در محل سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جهت راه اندازی بازار فعال مرغ گرم، رونمایی گردید.

بازار فعال مرغ گرم گیلان-ستکاوا-فنآوا سیستم

به گزارش برند و ارتباطات فن آوا سیستم، در این مراسم، کلاس های توجیهی و آموزشی موضوعات و مباحث عرضه مرغ گرم و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین آموزش داده شد.

در ابتدای جلسه، ضمن معرفی بازار جدید بورس مرغ گرم ستکاوا و بررسی آیتم های مربوطه، جلسه را به صورت پرسش و پاسخ مدعوین ادامه داده و به ابهامات و سوالهات پاسخ لازم وکامل داده شد.

کلاس آموزشی بورس مرغ گرم ستکاوا

 

در ادامه جلسه با حضور مدعوین از کشتارگران استان گیلان، اطلاعات و آموزش های لازم در زمینه چگونگی استفاده از کیف پول، نحوه شارژ کردن آن و همچنین شارژ محصول در بازار فعال، آموزش داده شد.

لازم یه ذکر است که بازار جدید مرغ گرم تا کنون در استان های قزوین و گلستان راه اندازی و آغاز به کار گردیده است.

 

اخبار ستکاوا در استان گیلان

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

ارسال دیدگاه

بورس مرغ گرم ستکاوا-فن آوا سیسستم

راه اندازی بازار جدید بورس مرغ گرم ستکاوا در استان گیلان

بازار جدید مرغ گرم سامانه ستکاوا (سامانه تامین و توزیع کالای اساسی آوا) در روز ۱۲ مرداد ماه با حضور جناب دکتر جواد زاده مسرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع استان، جناب دکتر خانکشی پور مدیرتعاونی کشتارگران و آقای مهدی پور نماینده اتحادیه مرغداران در محل سالن همایش های سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان جهت راه اندازی بازار فعال مرغ گرم، رونمایی گردید.

بازار فعال مرغ گرم گیلان-ستکاوا-فنآوا سیستم

به گزارش برند و ارتباطات فن آوا سیستم، در این مراسم، کلاس های توجیهی و آموزشی موضوعات و مباحث عرضه مرغ گرم و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین آموزش داده شد.

در ابتدای جلسه، ضمن معرفی بازار جدید بورس مرغ گرم ستکاوا و بررسی آیتم های مربوطه، جلسه را به صورت پرسش و پاسخ مدعوین ادامه داده و به ابهامات و سوالهات پاسخ لازم وکامل داده شد.

کلاس آموزشی بورس مرغ گرم ستکاوا

 

در ادامه جلسه با حضور مدعوین از کشتارگران استان گیلان، اطلاعات و آموزش های لازم در زمینه چگونگی استفاده از کیف پول، نحوه شارژ کردن آن و همچنین شارژ محصول در بازار فعال، آموزش داده شد.

لازم یه ذکر است که بازار جدید مرغ گرم تا کنون در استان های قزوین و گلستان راه اندازی و آغاز به کار گردیده است.

 

اخبار ستکاوا در استان گیلان

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

ارسال دیدگاه