امضای توافقنامه همکاری-فن آوا سیستم

امضای توافقنامه همکاری و راه اندازی سامانه مدیریت زنجیره‌های تامین تا مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی در استان آذربایجان غربی

طی جلسه توجیهی راه اندازی سامانه ستکاوا در استان آذربایجان غربی سه شنبه ۲۳ خرداد ماه با حضور جناب آقای دمکری معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان و سایر مسئولان استانی شامل مدیر پشتیبانی امور دام، رئیس اداره غله، رئیس تعاون روستایی، مسئول قرنطینه دامپزشکی، رئیس نظارت دامپزشکی، معاون توسعه بازرگانی، معاون بازرسی محصولات کشاورزی، اتحادیه مرغداران، اتحادیه مواد گوشتی و پروتئینی، بسیج اصناف، مسئول استانی ستکاوا(جناب آقای اصغر کاظم علیلو) و همچنین آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن‌آوا سیستم برگزار شد.


امضای توافقنامه همکاری-ستکاوا در آذربایجان غربی-فن آوا سیستم

امضای توافقنامه همکاری

به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی در این جلسه، حاضرین ضمن استقبال از اجرایی شدن این سامانه هوشمند در استان اظهار داشتند: فرایندی که از تولید تا فرآوری، کشتار و توزیع داشته‌ایم با نواقصی همراه بوده که با اجرای این سامانه برطرف خواهد شد. با اجرای سامانه ستکاوا تمامی مرغداران استان، کشتارگاه‌ها و عاملین فروش در این زنجیره قرار خواهند گرفت. اجرای سامانه امکان جامعی برای تنظیم بازار، کنترل قیمت، تضمین پایداری و پیوستگی توزیع محصولات و حذف واسطه‌های غیر ضرور را برای مدیران فراهم می‌کند.

ستکاوا در آذربایجان غربی-فن آوا سیستم

                                       امضای توافقنامه همکاری

همچنین به گزارش برند و ارتباطات شرکت فن‌آوا سیستم، در این مراسم موضوعات و مباحث عرضه کالاهای اساسی و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین توسط اقای کاووسی تشریح گردید .گفتنی است که استان آذربایجان غربی هشتمین استان کشور است که از این سامانه بهره‌مند خواهد شد.


setkava.آذربایجان غربی

             راه اندازی ستکاوا در آذربایجان غربی

سامانه ستکاوا دستاورد جدید فن آوا سیستم برای تنظیم بازار کالاهای اساسی

ارسال دیدگاه

امضای توافقنامه همکاری-فن آوا سیستم

امضای توافقنامه همکاری و راه اندازی سامانه مدیریت زنجیره‌های تامین تا مصرف محصولات و فرآورده های کشاورزی در استان آذربایجان غربی

طی جلسه توجیهی راه اندازی سامانه ستکاوا در استان آذربایجان غربی سه شنبه ۲۳ خرداد ماه با حضور جناب آقای دمکری معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان و سایر مسئولان استانی شامل مدیر پشتیبانی امور دام، رئیس اداره غله، رئیس تعاون روستایی، مسئول قرنطینه دامپزشکی، رئیس نظارت دامپزشکی، معاون توسعه بازرگانی، معاون بازرسی محصولات کشاورزی، اتحادیه مرغداران، اتحادیه مواد گوشتی و پروتئینی، بسیج اصناف، مسئول استانی ستکاوا(جناب آقای اصغر کاظم علیلو) و همچنین آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن‌آوا سیستم برگزار شد.


امضای توافقنامه همکاری-ستکاوا در آذربایجان غربی-فن آوا سیستم

امضای توافقنامه همکاری

به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی در این جلسه، حاضرین ضمن استقبال از اجرایی شدن این سامانه هوشمند در استان اظهار داشتند: فرایندی که از تولید تا فرآوری، کشتار و توزیع داشته‌ایم با نواقصی همراه بوده که با اجرای این سامانه برطرف خواهد شد. با اجرای سامانه ستکاوا تمامی مرغداران استان، کشتارگاه‌ها و عاملین فروش در این زنجیره قرار خواهند گرفت. اجرای سامانه امکان جامعی برای تنظیم بازار، کنترل قیمت، تضمین پایداری و پیوستگی توزیع محصولات و حذف واسطه‌های غیر ضرور را برای مدیران فراهم می‌کند.

ستکاوا در آذربایجان غربی-فن آوا سیستم

                                       امضای توافقنامه همکاری

همچنین به گزارش برند و ارتباطات شرکت فن‌آوا سیستم، در این مراسم موضوعات و مباحث عرضه کالاهای اساسی و نحوه ثبت آن در سامانه ستکاوا و همچنین حلقه‌های زنجیره تامین توسط اقای کاووسی تشریح گردید .گفتنی است که استان آذربایجان غربی هشتمین استان کشور است که از این سامانه بهره‌مند خواهد شد.


setkava.آذربایجان غربی

             راه اندازی ستکاوا در آذربایجان غربی

سامانه ستکاوا دستاورد جدید فن آوا سیستم برای تنظیم بازار کالاهای اساسی

ارسال دیدگاه