اتحادیه مرغداران استان قزوین-فن آوا سیستم

اتحادیه مرغداران استان قزوین

امضای توافقنامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

 

توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم، اتحادیه مرغداران و کشتارگاه های استان قزوین به نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضا شد.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین-فن آوا سیستم

اتحادیه مرغداران استان قزوین

 

به گزارش ارتباطات و برند شرکت فن آوا سیستم ، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با حضور آقای لشکری مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان، آقای مهدویان مدیر توسعه بازرگانی استان قزوین و آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان قزوین به امضاء طرفین رسید. پیش از این توزیع مرغ منجمد، مرغ گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استانهای کشور از جمله تهران، گیلان و گلستان و همچنین البرز و قم توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین

ستکاوا چیست؟

لازم به توضیح است که پلتفرم “مدیریت چرخه تامین” (SCM)، برپایه فرآیندهای احصا شده از وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها و اصناف در لایه های تامین تا مصرف به صورت تعاملی، یکپارچه، خدمت محور و منعطف در لایه کاربری طراحی، معماری و تولید شده است.

این پلتفرم امن، قابلیت مدیریت داده ها، تهیه پشتیبان، ارتباط با سایر نرم افزارها و سامانه های موجود در حلقه های تامین، تولید، فرآوری، لجستیک، عرضه و مصرف را دارد.

 

اخبار مربوط به ستکاوا در استان قزوین را در سایت جهاد کشاورزی استان قزوین دنبال کنید.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین

 

ارسال دیدگاه

اتحادیه مرغداران استان قزوین-فن آوا سیستم

اتحادیه مرغداران استان قزوین

امضای توافقنامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

 

توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم، اتحادیه مرغداران و کشتارگاه های استان قزوین به نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضا شد.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین-فن آوا سیستم

اتحادیه مرغداران استان قزوین

 

به گزارش ارتباطات و برند شرکت فن آوا سیستم ، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با حضور آقای لشکری مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان، آقای مهدویان مدیر توسعه بازرگانی استان قزوین و آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان قزوین به امضاء طرفین رسید. پیش از این توزیع مرغ منجمد، مرغ گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استانهای کشور از جمله تهران، گیلان و گلستان و همچنین البرز و قم توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین

ستکاوا چیست؟

لازم به توضیح است که پلتفرم “مدیریت چرخه تامین” (SCM)، برپایه فرآیندهای احصا شده از وزارت جهاد کشاورزی، تشکل ها و اصناف در لایه های تامین تا مصرف به صورت تعاملی، یکپارچه، خدمت محور و منعطف در لایه کاربری طراحی، معماری و تولید شده است.

این پلتفرم امن، قابلیت مدیریت داده ها، تهیه پشتیبان، ارتباط با سایر نرم افزارها و سامانه های موجود در حلقه های تامین، تولید، فرآوری، لجستیک، عرضه و مصرف را دارد.

 

اخبار مربوط به ستکاوا در استان قزوین را در سایت جهاد کشاورزی استان قزوین دنبال کنید.

 

اتحادیه مرغداران استان قزوین

 

ارسال دیدگاه