مهکا سامانه هوشمند کشاورزی

پـروژه ( 2 ) : مـــهکــا

مـهـکا چیست؟

مهکا (مدیریت هوشمند کشاورزی ایران)، سامانه‌ای به منظور شناسایی گلخانه‌های فعال و بررسی مشکلات تولید و ارائه خدمات تسهیل در تأمین، تولید و توزیع محصولات گلخانه‌ای از قبیل تأمین نهاده‌ها، تأمین مالی، مدیریت بازارهای هدف، افزایش بهره‌وری تولید و نظایر آن، تحت نظارت راهبردی رصدخانه پایش و ارزیابی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت اتحادیه و انجمن سراسری گلخانه‌داران کشور راه اندازی گردیده است.
  • مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش محصولات گلخانه‌ای کشور با هدف سلامت محور بودن محصولات گلخانه ای

  • جمع آوری داده های آماری و اطلاعات مستند، به روز و آنلاین در حلقه‌های مختلف زنجیره اعم از ظرفیت تولید، بسته‌بندی و فرآوری و بازار

  • هوشمندسازی و تجمیع اطلاعات حلقه های زنجیره تامین از مزرعه تا سفره بر بستر IT

پروژه های مرتبط