گواهینامه ها

گواهینامه کسب و کار

گواهینامه ها-گواهینامه کسب و کار
گواهینامه ها-گواهی کسب و کار حوزه سکوی هوشمند مدیریت زنجیره تولید

وزارت صمت با صدور اولین گواهی فعالیت ارائه خدمات کسب و کار،

گروه فن آوا را مجاز به ارائه خدمات در حوزه “سکوی هوشمند مدیریت زنجیره تأمین” کرد.

یکی از راهبردهای اصلی گروه فن آوا بهره‌گیری و مشارکت با ظرفیت‌های برتر ملی و فراملی برای حل مسائل اساسی کشور و ارائه خدمت به مردم شریف و عزیز کشورمان با محور قرار دادن فناوری اطلاعات است.

در این راستا توافق‌نامه همکاری مشترک فیمابین وزارت جهادکشاورزی و گروه فن‌آوا دررابطه با راه‌اندازی، ساماندهی و یکپارچه‌سازی هوشمند زنجیره تأمین تا مصرف نهاده‌ها و فرآورده‌های کشاورزی و کنترل و نظارت بر چرخه تولید تا مصرف کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به امضاء رسید و منجر به طراحی و پیاده‌سازی سامانه «ستکاوا» یا سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده های کشاورزی آوا، با راهبری شرکت فن آوا سیستم شد.