درباره ما

درباره فن آوا سیستم

آنچه باید درباره ما بدانید…

شرکت فن‌آوا سیستم (سهامی خاص) یکی از شرکت‌های تحت پوشش گروه فن‌آوا (سهامی عام) با هدف ارائه خدمات تخصصی و مشاوره‌ای در زمینه‌های طراحی سامانه‌های کاربردی و خدمات رایانه‌ای، مخابراتی ارتباطی در سال ۱۳۸۲ با رویکرد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ICT و با هدف ارائه راه‌حل‌های جامع برای تسهیل تجارت، حمل و نقل، تامین مالی با ارائه سرویس‌های یکپارچه‌سازی کاربردها / اطلاعات سازمانی (EA/ELL)، خدمات اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اسناد تجاری و رسمی تاسیس گردید. این شرکت در سال ۱۴۰۱ به منظور ارائه خدمات مدیریت هوشمند زنجیره تامین، تا مصرف (SCM) فعالیت جدیدی را تعریف و راه‌اندازی نمود.

 

چشم انداز شرکت فن آوا سیستم

با استعانت از خداوند قادر متعال، شرکت فن آوا سیستم در افق ۱۴۰۵ هجری خورشیدی شرکتی است با توان و دانش موثر روزآمد علمی و عملیاتی زنجیره های تامین تا مصرف، دارای مرجعیت و قطب علمی، اجرایی، پژوهشی، ترویجی، آموزشی و مدیریت دانش در حوزه زنجیره های تامین تا مصرف(SCM) و تامین مالی (SCF) با تراز اول ملی و منطقه ای که دارای ویژگی های زیر می باشد:

 • تولید علم و دانش: در حوزه SCM/SCF و برخوردار از مرجعیت علمی در حوزه تخصصی.
 • مدیریت دانش: قادر به کشف و احصا دانش تخصصی از فعالیت های پژوهشی و اجرایی.
 • ترویج، توسعه، آموزش: توانا در آموزش، فرهنگ سازی و ترویج
 • قطب علمی و تخصصی کشور در حوزه SCM/SCF
 • توسعه یافته در سطح کشور
 • دارای ارتباط علمی و عملیاتی موثر با شرکت ها، موسسات و نهادهای فعال
 • تولید کننده نشریات ،کتب و محتوای علمی و پژوهشی مورد نیاز کشور در حوزه SCM/SCF
 • ایفا کننده نقش داور، ناظر، راهنما و مشاور (علمی – پژوهشی) در پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی
 • دارای تعامل علمی و عملیاتی موثر با شرکت‌های مشابه در دنیا

اهداف کلان فن آوا سیستم

 • ایده پردازی و پرورش افکار و طرح های نوآورانه در حوزه SCM/SCF.

 • فرهنگ سازی، توسعه و ترویج مبانی علمی و پژوهشی SCM/SCFدر کشور.

 • انجام مطالعات و پژوهش های علمی حوزه SCM/SCF.

 • تولید ادبیات علمی، پژوهشی و ترویجی در حوزه SCM/SCF.

 • هماهنگی و هم افزایی مجموعه های فعال در حوزه SCM/SCF.

 • انتشار کتب، مقالات و نشریات علمی، پژوهشی و ترویجی و فرهنگ سازی.

 • برگزاری کارگاه، سمینار، نشست و همایش های آموزشی، علمی، پژوهشی، ترویجی.

 • ایفای نقش مرجعیت و قطب علمی و عملیاتی و تخصصی SCM/SCF در کشور

 • مطالبه گری مفاهیم راهبردی و عملیاتی SCM/SCF از دولت، مجلس و سایر نهادها و ذینفعان.

 • طراحی، مدیریت، اجرا، پیاده سازی، نظارت، مشاوره کارشناسی و راهبری پروژه های SCM/SCF در سطح کشور.

درباره ما شرکت فن آوا سیستم

خدمات فن آوا سیستم

 • مدیریت یکپارچه مراحل اجرایی سامانه زنجیره ارزش تولید سلامت محور در کشور شامل ثبت درخواست در سامانه توسط کاربران و دسته‌بندی درخواست‌ها طی داشبورد اطلاعاتی در زنجیره

 • تامین امنیت غذایی پایدار اعم از صادرات، واردات و ذخایر راهبردی محصولات و فرآورده های فروشگاه های زنجیره ای کشور

 • ایجاد و توسعه نظام سنجش کیفی محصولات‌ و فرآورده های فروشگاه های زنجیره ای کشور

 • تحلیل رفتار ذینفعان و ارائه الگوهای مطلوب تولید، توزیع و مصرف نهاده و فرآورده‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور

 • مدیریت یکپارچه گردش محصول، گردش داده و گردش فرآیندهای مالی محصولات

 • ایجاد و توسعه حکمرانی داده و تصمیم‌سازی مبتنی بر تجمیع و تحلیل داده‌ها
 • راه‌اندازی پلتفرم زنجیره تامین تا مصرف محصولات و فرآورده‌های کشاورزی

 • ارائه راهکارها با هدف توسعه و اصلاح الگوی تولید و مصرف در کشور

 • ایجاد و توسعه نظام سنجش کیفی و کمی

جامعه هدف و مخاطبان

دستگاه های اجرایی کشور

اتحادیه ها و انجمن های تخصصی صنفی

دانشگاه ها، موسسات علمی و آموزشی

برنامه های شرکت فن آوا سیستم

برنامه های فن آوا سیستم در درباره ما 

 • برگزاری دوره های آموزش های عمومی و تخصصی SCM/SCF برای جامعه هدف.
 • برگزاری سمینارها، نشست ها، وبینارها و همایش های ملی و بین المللی تخصصی SCM/SCF.
 • تدوین محتوای تخصصی (مکتوب، چند رسانه ای) SCM/SCF.
 • تدوین و انتشار نشریه علمی پژوهشی. SCM/SCF.
 • برگزاری آموزش های مجازی و توانمند ساز. SCM/SCF.
 • تدوین و انتشار کتاب و مقاله (تولید و انتشار دانش تخصصی).
 • تدوین و انتشار ساسیت ها، راهبردها و الزامات تخصصی SCM/SCF..
 • تعریف و پیاده سازی پروژه های تحقیقاتی با رویکرد SCM/SCF.در سطح سازمان ها، شرکت ها، دستگاه ها.
 • تعریف و پیاده سازی پروژه های اجرایی و عملیاتی SCM/SCF سازمان ها، شرکت ها، دستگاه ها.
 • تعریف فعالیت های اقتصادی مشترک با شرکت ها، موسسات، دستگاه ها و سازمان های ملی و بین المللی
درباره ما را در اینجا ببینید…