کردستان به ستکاوا پیوست-فن آوا سیستم

ستکاوا عهده‌دار زنجیره تامین محصولات کشاورزی کردستان شد.

امضاء توافق نامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم و جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان برعهده ستکاوا گذاشته شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با حضور  پیمان اسکندری مدیرکل جهادکشاورزی استان و حمیدرضا کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان کردستان به امضاء طرفین رسید.

پیش از این توزیع مرغ منجمد، گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استان‌های کشور از جمله تهران، البرز و گلستان توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

ارسال دیدگاه