ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا-فن آوا سیستم

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ثبت سفارش مرغ توسط فروشگاه‌ها در سامانه توزیع ستکاوا تاکید کرد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تصریح کرد: مراکز فروش و خرده‌فروشی‌ها باید از طریق سامانه ثبت سفارش کنند.

وزیر جهاد کشاورزی بر عرضه مرغ منجمد قطعه‌بندی شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی در سامانه توزیع تاکید کرد. وی افزود: همچنین باید از ظرفیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع میوه، لبنیات، برنج، گوشت قرمز و مرغ استفاده شود.

ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

ساداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در هر شرایطی از تولیدکنندگان حمایت می‌کند، گفت: تولیدکنندگان مرغ به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد دارند و باید با هم از این شرایط سخت عبور کنیم.

راه اندازی سامانه ستکاوا برای عرضه عمده مرغ گرم

ارسال دیدگاه

ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا-فن آوا سیستم

لزوم ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ثبت سفارش مرغ توسط فروشگاه‌ها در سامانه توزیع ستکاوا تاکید کرد. به گزارش روز یکشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی نژاد» در جلسه قرارگاه امنیت غذایی تصریح کرد: مراکز فروش و خرده‌فروشی‌ها باید از طریق سامانه ثبت سفارش کنند.

وزیر جهاد کشاورزی بر عرضه مرغ منجمد قطعه‌بندی شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور و بخش خصوصی در سامانه توزیع تاکید کرد. وی افزود: همچنین باید از ظرفیت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای توزیع میوه، لبنیات، برنج، گوشت قرمز و مرغ استفاده شود.

ثبت سفارش مرغ منجمد از سامانه ستکاوا

ساداتی نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در هر شرایطی از تولیدکنندگان حمایت می‌کند، گفت: تولیدکنندگان مرغ به وزارت جهاد کشاورزی اعتماد دارند و باید با هم از این شرایط سخت عبور کنیم.

راه اندازی سامانه ستکاوا برای عرضه عمده مرغ گرم

ارسال دیدگاه