امضاء-توافقنامه-همکاری-مشترک-جهاد گیلان-فن آوا سیستم

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک فن آوا سیستم و جهاد کشاورزی گیلان

 

توافقنامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم، اتحادیه مرغداران و کشتارگاه های استان گیلان به نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضاء شد.

 

به گزارش ارتباطات و برند شرکت فن آوا سیستم ، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ با حضور آقای گیاهی مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان، آقای کردی مدیر توسعه بازرگانی استان گیلان و آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان گیلان به امضاء طرفین رسید.

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

 

پیش از این توزیع مرغ منجمد، مرغ گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استانهای کشور از جمله تهران، قزوین و گلستان و همچنین البرز و قم توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

ارسال دیدگاه

امضاء-توافقنامه-همکاری-مشترک-جهاد گیلان-فن آوا سیستم

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک فن آوا سیستم و جهاد کشاورزی گیلان

 

توافقنامه همکاری مشترک میان شرکت فن آوا سیستم، اتحادیه مرغداران و کشتارگاه های استان گیلان به نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان برای مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی این استان امضاء شد.

 

به گزارش ارتباطات و برند شرکت فن آوا سیستم ، طی جلسه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ با حضور آقای گیاهی مدیرعامل اتحادیه مرغداران استان، آقای کردی مدیر توسعه بازرگانی استان گیلان و آقای مهندس کاووسی مدیر عامل شرکت فن آوا سیستم توافق نامه پیاده سازی زنجیره تامین محصولات کشاورزی استان گیلان به امضاء طرفین رسید.

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

امضاء‌‌‌‌ توافقنامه همکاری مشترک

 

پیش از این توزیع مرغ منجمد، مرغ گرم و گوشت قرمز منجمد در برخی استانهای کشور از جمله تهران، قزوین و گلستان و همچنین البرز و قم توسط سامانه ستکاوا که سامانه تامین و توزیع محصولات و فرآورده‌های کشاورزی است به بهره برداری رسیده بود.

ارسال دیدگاه